Shere Masten BV heeft verspreid door Nederland 460 zendmasten. Het overgrote deel van onze zendmasten zijn vakwerkmasten. In veel gevallen staat de mast op eigen grond, in andere gevallen huren wij de grond van de overheid (bijv. domeinen en gemeenten) of van particuliere grondeigenaren.

Al onze opstelpunten zijn voorzien van een uniek nummer, het Shere Site ID.

Indien onze locaties interessant voor u zijn en u wilt ruimte huren of aanvullende informatie over onze sites ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze Portfolio Manager.

Scroll Up

This website uses cookies to improve your experience.

For more information on the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

continue