Grondverwerving


Voor de optimalisatie van onze bedrijfsvoering en het verstevigen van onze zendmastenportfolio, wensen we het gehele opstelpunt (zowel de mast alsook de grond) zelfstandig te beheren. Wij treden graag in contact met de grondeigenaren om hierover van gedachten te wisselen en het doen van een aantrekkelijk en passend voorstel. Uw contactpersoon is onze Landlord Manager, Sander Udding, tel. 0182-398116. 

 

Facturatie

 

U kunt uw facturen richten aan Shere Masten B.V., t.a.v. Crediteurenadministratie, Leeghwaterstraat 21, 2811 DT te Reeuwijk, of per e-mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 


Teneinde de factuur tijdig te kunnen betalen verzoeken wij u vriendelijk zorg te dragen voor het vermelden van: 

  • Factuurperiode met vermelding van het betreffende jaar
  • Factuurbedrag
  • Juiste indexatie van de huurprijs, volgens CBS/alle huishoudens (zie www.cbs.nl)
  • Shere Site ID
  • Adres en plaats van het opstelpunt
  • Bankrekeningnummer waar het bedrag op gestort moet worden
  • Adresgegevens, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de afzender

 

 

Het vermelden van een onjuiste bedrijfsnaam op de factuur kan betekenen dat wij uw factuur helaas niet in behandeling kunnen nemen.Facturen zullen betaald worden binnen de in het contract gestelde betalingstermijn, ingaande vanaf de datum dat de factuur door Shere Masten is ontvangen.

 

NB
Verhuur van onroerend goed is bij wet vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat er geen BTW in rekening gebracht mag worden. Er bestaat een uitzondering op deze regel wanneer er door twee partijen geopteerd is voor belaste verhuur van onroerend goed. De huurovereenkomst dient dan te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de fiscus. In alle andere gevallen worden facturen met BTW niet in behandeling genomen.

Scroll Up

This website uses cookies to improve your experience.

For more information on the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

continue